Tag: <span>Sinus</span>

What is Sinusitis?

Воспаление на синуси- Sinusitis представува воспаление на слузокожата на параназалните синуси шуплини, поради несоодветно излачување на секретот, предизвикано од инфекција или алергија.

Најчести причини за појава на акутен синусит се бактерии:  (Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae и др.)

Од надворешните причини тука се пред се токсичните гасови вклучувајќи го и чадот од цигари. Read more

What is Sinusitis?

Воспаление на синуси- Sinusitis представува воспаление на слузокожата …